Årsredovisning

En årsredovisning upprättas efter avslutat bokslut. Den skall upprättas enligt Årsredovisningslagen och lämnas in till Bolagsverket.
Den består av en förvaltningsberättelse som sammanfattar årets verksamhet, balansräkning, resultaträkning och noter som förklarar vissa poster i mer i detalj.

I Årsredovisningen redovisas även om bolaget ger en utdelning till aktieägarna. Årsredovisningen skrivs sedan under av styrelsen. I vissa fall bifogas även ett årsstämmoprotokoll till Bolagsverket.

Vi hjälper dig att sammanställa årsredovisningen och nödvändiga protokoll och skicka in den till Bolagsverket i god tid.

Alla ekonomitjänster