Bokslut

Bokslut ska upprättas av enskild näringsidkare, förening samt aktiebolag.

Bokslutet avslutas med en årsredovisning. Den skall vara upprättad enligt årsredovisningslagen. En årsredovisning innehåller förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, tilläggsupplysningar samt noter.

Bokföringen, årsbokslutet och årsredovisningen lämnas därefter till bolagets revisor för granskning.

Bokslutet ligger sedan till grund för Inkomstdeklarationen.

Vi hjälper er självklart att göra ert bokslut enligt gällande regler, oavsett hur liten eller stor verksamhet ni har.

Alla ekonomitjänster

bokslut