Förmånsbeskattning

Som anställd kan du erbjudas ett antal förmåner. Friskvård, tjänstebil, sjukvårdsomkostnader, måltider. Listan kan göras lång. Om företaget står för exempelvis medarbetares gymkort är det en förmån som medarbetaren ska beskattas för enligt Inkomstskattelagen.

Det finns en hel del regler runt förmåner. Vi hjälper dig förstå dem och se till att de förmåner som finns i bolaget blir korrekt hanterade både mot den anställde och mot skatteverket.

Förmånen läggs på lönen och ingår då i det skattegrundande beloppet. Skatten dras alltså från lönen varje månad som förmånen utnyttjas. Förmånsbeloppet rapporteras sedan till Skatteverket via kontrolluppgiften.

Alla ekonomitjänster

 

 

 

 

 

 

förmånsbeskattning