Löpande bokföring

När dina kundfakturor, leverantörsfakturor, utläggsredovisningar etc kommer till oss, sorterar vi och stansar igenom det.
Det löpande arbetet handlar om att få in allt material i vårt bokföringssystem och i våra böcker. När detta är gjort påbörjar vi bland annat bankavstämningar.

Löpande bokföring innebär att man bokför de ekonomiska transaktioner som en firma har för att vid varje givet tillfälle kunna presentera en rättvisande bild över hur verksamheten går. Vi tar hand om det så att alla transaktioner blir korrekt redovisade och du som kund kan fokusera på din kärnverksamhet.

Alla ekonomitjänster

 

 

löpande bokföring