Utdelning

Som aktieägare kan man ha rätt till utdelning. Totala beloppet samt belopp per aktie redovisas i årsredovisningen. Den fastställs på årsstämman. Utdelning till aktieägare redovisas i aktieägarens privata deklaration genom att en kontrolluppgift skickas in till Skatteverket.

Vi hjälper dig räkna på ditt företags utdelningsutrymme och att skatt och blankett K10 blir inrapporterad.

Alla ekonomitjänster