Redovisning som förenklar ditt liv

Enkel och effektiv bokföring
Många bolag ägnar idag onödigt mycket tid och resurser åt att hantera alla siffror och papper.
Vi på Soft Ekonomi och Management hjälper dig att förenkla hanteringen och skapa en effektiv process kring redovisning och bokföring, bland annat via digitala lösningar. Du spar tid och pengar och har tillgång till dina rapporter när och var som helst.

Fullservicebyrå
Soft ekonomi & Management är en fullservicebyrå som hjälper dig med bokföring och redovisning såväl som lönehantering och andra personalrelaterade tjänster. Alla våra ekonomitjänster finns samlade nedan.
Under menyfliken Management har vi samlat våra mer strategiska tjänster.

Konkurrenskraftig prissättning
Vi använder differentierad prissättning beroende på storleken på ditt bolag. Priserna är konkurrenskraftiga oavsett om du är egenföretagare eller ha ett bolag med 20 anställda. Du väljer om du vill jobba med ett fast eller rörligt pris. Kontakta oss för ett prisförslag!

Video: Revisorn Peter Rexhammar om samarbetet med Soft Ekonomi & Management.

Bokföring

Löpande bokföring

Vi bokför de ekonomiska transaktioner du har för att vid varje givet tillfälle kunna presentera en rättvisande bild över hur din verksamhet går. Läs mer

Representation

Det uppstår alltid frågetecken gällande representation men vi är uppdaterade med alla nya regler från Skatteverket och hjälper gärna till.
Läs mer

Bankavstämning

Vi hjälper dig att jämföra och stämma av händelser på företagets bankkonto, med motsvarande händelser i företagets bokföring.
Läs mer

Inkommande faktura

Vi hjälper dig att hantera inkommande fakturor på det sätt som passar dig. Vanligtvis sker denna hantering elektroniskt.
Läs mer

Traktamenten

Vid tjänsteresor kan du även få ut traktamente för ökade levnadskostnader. Vi ser till att utbetalningar av dessa ersättningar blir rätt och att de bokförs korrekt.

Utgående faktura

Vi hjälper dig att hantera utgående fakturor på det sätt som passar dig. Vanligtvis sker denna hantering elektroniskt.
Läs mer

Kvitton & utlägg

Vi tar hand om dina kvitton och privata utlägg. Använd våra egentillverkade mallar som är lätta att använda och fylla i.

Månadsrapporter

Månadsrapporteringen gör det enklare för dig att följa den ekonomiska utvecklingen i ditt företag. Läs mer

Redovisning

Årsredovisning

Vi hjälper dig att sammanställa årsredovisningen och skicka in den till Bolagsverket i god tid. Läs mer

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration ska lämnas in av så väl privatperson, förening eller företag. Den baseras på bokslutets siffror. Läs mer

Förmånsbeskattning

Det finns en hel del regler kring förmåner. Vi hjälper dig att se till att de blir korrekt hanterade både mot den anställde och mot skatteverket. Läs mer

Årsbokslut

Vi hjälper både dig som egenföretagare och dig som driver större bolag att göra ditt bokslut enligt gällande regler. Läs mer

Momsdeklarationer

Vi hjälper vi dig med ordentliga momsavstämningar och håller reda på Skatteverkets deklarationsdatum åt dig. Läs mer

Analyser

Vi gör olika typer av analyser, exempelvis gällande nyckeltal för likviditet, betalningsförmåga och kapital. Vi utgår från vad du behöver och önskar.

Delårsbokslut

Inom redovisning är ett delårsbokslut (delårsrapport) ett förenklat bokslut som upprättas för en kortare period, t ex för ett halvår eller ett kvartal. Vi hjälper dig att ta fram ett sådant.

Utdelning

Vi hjälper dig räkna på ditt företags utdelningsutrymme och att skatt och blankett K10 blir inrapporterad. Läs mer

Ekonomisk rådgivning

Vi erbjuder all slags ekonomisk rådgivning så att du får det stöd du behöver, när du behöver det. Läs mer

Löner/personal

Lönekörning

Vi gör ditt bolags löner, oavsett om ni behöver lön för en person eller för en hel koncern. För att underlätta lönehanteringen så rekommenderar vi att jobba med Visma stämpla. Läs mer

Leasingbilar

Reglerna för leasingbilar kan verka komplicerade. Vi tar hand om allt detta så att det blir rätt och riktigt. Läs mer

Arbetsgivarintyg

Vi hjälper dig att administrera allt som behövs kring arbetsgivarintyg för anställda som varit tjänstlediga, blivit uppsagda  eller lämnat företaget.

Betalningar

Vi åtar oss gärna att ta hand om dina utbetalningar för att underlätta flödet och för att göra det så billigt som möjligt för dig. Läs mer

Arbetsgivardeklarationer

Om ditt bolag betalar ut löner så ska arbetsgivaravgift deklareras och betalas varje månad. Läs mer

Schemahantering

Har du personal som går på schema? Vi hjälper dig att ha koll med vår tjänst för schemahantering.

Milersättning

Reser du mycket i jobbet kan du ha rätt till extra ersättningar. Läs mer

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.

Kontakta oss om våra tjänster

GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning fullt ut.

Personbiträde

Soft Ekonomi & Management AB behandlar personuppgifter för våra kunders räkning. Vi biträder våra kunder med att utföra hantering av löner samt erbjuder hjälp med inkomstdeklarationer. Vi är därmed personuppgiftsbiträde åt våra kunder. Våra kunder är personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftesbiträdesavtal

Utöver våra uppdragsavtal har vi tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal till våra kunder.
Avtal skrivs med kunder där vi hanterar personuppgifter såsom i lönehantering och inkomstdeklarationer.

Underbiträde

Soft Ekonomi & Management AB anlitar underbiträden vilka är delaktiga i behandlingen av personuppgifter. Det är leverantörer som för vår räkning lagrar datainformation i det s.k. molnet.

Vi anlitar följande underbiträden

Visma SPCS AB

Fortnox AB

Zelly AB

Swinx AB